Framtidshagen

/

Aktuelt

Nye kurs!

Økologisk kjøkkenhage 2021/2022

I år arrangeres det to parallele kurs med tre samlinger hver. En kan velge mellom

 

 

enten 3 lørdager  kl. 10 30 - kl. 15 00 (kurs A)

 

eller 3 søndager kl. 11 00 - kl. 15 30 (kurs B)

 

28. (29.) august 2021, 2. (3.) april 2022, 20. (21.) mai 2022

 

Følg med erfaren økohagebruker gjennom vekstsesongen

Lær deg å opparbeide din egen grønnsakshage

Dyrk dine egne grønnsaker, bær og sommerblomster

Opplev gleden av å samarbeide med naturen

 

Gartner Hans Gaffke er utdannet hagebrukskandidat fra Ås. I mer enn 25 år arbeider han med formidling av kunnskap om økologisk landbruk og hagebruk til økologiske bønder, andelslandbruksgartnere, markedshager og hobbygartnere.

 

Kjøkkenhagekurs avholdes i tilknytning til en etablert økologisk kjøkkenhage på 75 m² samt et større skifte på snaut ett mål på Debio godkjent jord. Hagearealet ligger til idyllisk, rammet inn av skog og frukttrær.


Frøhuset

Undervisning foregår både ute i hagen, inne i Kjernehuset,det isolerte undervisningslokale på småbruket i og Frøhuset. 

Det tidligere hønsehus brukes nå til planteoppal og frøtørke. Kjøkkenhagekurset er blitt arrangert for første gang i 2010.

Nordre Braathu er et småbruk på rundt 30 dekar fulldyret mark samt litt skog beliggende 2 km fra Oslofjorden. Her dyrkes det grønnsaker, bær og eple i mindre målestokk. Formering av grønnsaksfrø og planteforedling er andre aktiviteter. Engarealet er leid bort som beite til økologiske kalver og kviger tilhørende bygdas siste melkeprodusent.


Program


1. samling 28. (29.) august. 2021
Innføring - hvordan å etablere en kjøkkenhage, om naturgitte rammer og tiltak for å forbedre vekstforhold
Kompostering av hage- og kjøkkenavfall
Vurdering av jordas tilstand ved hjelp av spadediagnose
Ressurser til hagen: Frø, småplanter; gjødsel; håndredskaper; litteratur
Innhøsting av grøder og lagring
Klargjøring av kjøkkenhagen for vinteren  
 


2. samling  2. (3.) april 2022
Å ale opp egne småplanter
Planlegging av vekstsesong, arealbruk, samplanting for økte avlinger
Et velpleid jordliv gir friske planter: Vekstskifte, gjødsling, grønngjødsling, jorddekke
Dyrking av egne frø


3. samling  20. (21.) mai 2022
Såing på friland og utplanting av småplanter
Stell gjennom sommeren, vanning, ugrasregulering, forebyggende tiltak mot mulige skadegjørere

   

Kursavgift: kr 1.800 inkl. enkel lunsj
Antall deltagere pr kurs : 12 - 16 personer
 
Påmelding: innen 20. august 2021 til 

 

     Hans Gaffke; 

     e-post: nordre.braathu@posteo.no

     telefon: 907 06 104

 

Husk å oppgi hvilket kursalternativ påmeldingen gjelder!  (A ellerB)

 

________________________________________________________________________________

 

Nordre Braathu Hans Gaffke

 

 Braathugrenda 100

 

1570 Dilling, 

 

Org.nr. 981394119