Framtidshagen

/

Aktuelt

Nytt kurs
endret dato for oppstart

Etablering og stell av økologisk kjøkkenhage 2023

 

 

3 lørdager  kl. 10 30 - kl. 15 00

 

11. mars, 25. mars og 13. mai 2023 

 Tett på!

Følg med erfaren økohagebruker gjennom vekstsesongen

Lær deg å opparbeide din egen grønnsakshage

Dyrk dine egne grønnsaker, bær og sommerblomster

Opplev gleden av å samarbeide med naturen

 

Gartner Hans Gaffke er utdannet hagebrukskandidat fra Ås. I Siden 1995 arbeider han med formidling av kunnskap om økologisk landbruk og hagebruk til økologiske bønder, andelslandbruksgartnere, markedshager og hobbygartnere.

I vinterhalvåret holder Hans foredrag /kurs for hobbygartnere utenfor gården.  

 

Kjøkkenhagekurs gjennomføres i tilknytning til en etablert økologisk kjøkkenhage på 75 m² samt et større skifte på snaut ett mål på Debio godkjent jord. Hagearealet ligger til idyllisk, rammet inn av skog og frukttrær.


Frøhuset

Undervisning foregår både ute i hagen, inne i Kjernehuset, det isolerte undervisningslokale på småbruket i og Frøhuset. 

Det tidligere hønsehus brukes nå til planteoppal og frøtørke. Kjøkkenhagekurset er blitt arrangert for første gang i 2010.

Nordre Braathu er et småbruk på rundt 30 dekar fulldyret mark samt litt skog beliggende 2 km fra Oslofjorden. Her dyrkes det grønnsaker, bær og eple i mindre målestokk. Formering av grønnsaksfrø og planteforedling er andre aktiviteter. Engarealet er leid bort som beite til økologiske kalver og kviger tilhørende bygdas siste melkeprodusent.

 

Program

 

1. samling 11. mars 2023
Innføring

Å ale opp egne småplanter, ting å ta hensyn til, tidsplan for såing og utplanting

Plassering og etablering av kjøkkenhage - naturgitte rammer og aktuelle tiltak for å forbedre vekstforholdene

Forutsetninger for dyring med minimal jordbearbeiding

Et velpleid jordliv gir friske planter - hvordan å bruke ulike typer gjødsel, grønngjødsling, jorddekke
Ressurser til hagen: Frø, småplanter; gjødsel; håndredskaper; litteratur

 

 

2. samling  25. mars 2023
Forberedelser til våren

Utforming av kjøkkenhage - hagesenger, arealbruk

Vurdering av jordas tilstand ved hjelp av spadediagnose

Planlegging av vekstsesong, vekstskifte, samplanting for økte avlinger

Litt om dyrking og stell av grønnsaker i de ulike plantefamiliene


3. samling  13. mai 2023
Våronn og vekstsesong

Såing på friland og utplanting av småplanter
Stell gjennom sommeren, vanning, ugrasregulering, forebyggende tiltak mot ulike skadegjørere

Innhøsting og lagring av grønnsaker

Litt om dyrking av ulike bærslag

Kompostering av kjøkken- og hageavfall

 

   

Deltageravgift for hele kurset: kr 2.000 inkl. enkel lunsj
Antall deltagere : 12 - 16 personer
 
Påmelding: innen 1. mars 2023

 

     Hans Gaffke; 

     e-post: nordre.braathu@posteo.no

     telefon: 907 06 104

 

 

 

________________________________________________________________________________

 

Nordre Braathu Hans Gaffke

 

 Braathugrenda 100

 

1570 Dilling, 

 

Org.nr. 981394119